Arboristirekisteri

Tälle sivulle on listattu suomalaiset tutkinnon suorittaneet arboristit.

Päivitetty 2.1.2019.

 

Tutkinnon suorittaneet arboristit Suomessa 31.12.2018 mennessä
ARBORISTIREKISTERI SUORITETTU TUTKINTO
Aaltonen Ella AMMATTITUTKINTO
Aaltonen Mika AMMATTITUTKINTO
Aavalehto Minna AMMATTITUTKINTO
Airio Ilkka AMMATTITUTKINTO
Airio Ismo AMMATTITUTKINTO
Alander Arto AMMATTITUTKINTO
Antila Pirkko AMMATTITUTKINTO
Apiainen Emmi AMMATTITUTKINTO
Asikainen Saija FASTCO
Aunola Tanja FASTCO
Bauer Gunnar AMMATTITUTKINTO
Boijer-Spoof   Ville AMMATTITUTKINTO
Buss Allan AMMATTITUTKINTO
Enroos Henri AMMATTITUTKINTO
Erola Antti AMMATTITUTKINTO
Evomaa Markku AMMATTITUTKINTO
Forsström Jesse AMMATTITUTKINTO
Fri Tanja FASTCO
Gow Tom CITY & GUILDS/ NATIONAL CERTIFICATE IN ARBORICULTURE
Haapanen Tuomas AMMATTITUTKINTO
Haavisto Jyrki AMMATTITUTKINTO
Halla Päivi AMMATTITUTKINTO
Haltimo Rauno AMMATTITUTKINTO
Happo Hilkka AMMATTITUTKINTO
Harju Elina AMMATTITUTKINTO
Hautala Tuomas AMMATTITUTKINTO
Hautanen Erkka AMMATTITUTKINTO
Havas Outi AMMATTITUTKINTO
Heikkinen Heli AMMATTITUTKINTO
Heino Roni AMMATTITUTKINTO
Helenius Tuomas AMMATTITUTKINTO
Helkamäki Sanna AMMATTITUTKINTO
Hietanen Soile FASTCO
Hiiterä Anu AMMATTITUTKINTO
Hopeakoski Tiina AMMATTITUTKINTO
Hosia Eeva AMMATTITUTKINTO
Hujala Mika AMMATTITUTKINTO
Huopalainen Pia AMMATTITUTKINTO
Hyvärinen Minna LANTRA
Hyvönen Henrik AMMATTITUTKINTO
Häkkinen Johanna AMMATTITUTKINTO
Hämäläinen Leena AMMATTITUTKINTO
Ihatsu Risto AMMATTITUTKINTO
Ilin Andrei AMMATTITUTKINTO
Ilomäki Jaakko AMMATTITUTKINTO
Imppu Eemeli AMMATTITUTKINTO
Inkinen Antti AMMATTITUTKINTO
Jokinen Timo LANTRA
Jokinen Tommi AMMATTITUTKINTO
Jyrkämä Janne AMMATTITUTKINTO
Jyrkämä Mari AMMATTITUTKINTO
Jänismäki Vesa AMMATTITUTKINTO
Järvinen Timo AMMATTITUTKINTO
Järvinen Tuukka AMMATTITUTKINTO
Kaakkolammi Timo AMMATTITUTKINTO
Kaipiainen Ly AMMATTITUTKINTO
Kallela Kari LANTRA
Kallonen Satu AMMATTITUTKINTO
Kangasmäki Veijo AMMATTITUTKINTO
Karjalainen Hannu AMMATTITUTKINTO
Karru Piritta AMMATTITUTKINTO
Kartala Jukka AMMATTITUTKINTO
Katajamäki Mauri FASTCO
Kaukinen Noora AMMATTITUTKINTO
Keränen Jari LANTRA
Ketoja-Keskipasma Jenni AMMATTITUTKINTO
Kiema Sami AMMATTITUTKINTO
Kinnunen Arto AMMATTITUTKINTO
Kivikorpi Tomi AMMATTITUTKINTO
Kivinen Jaana AMMATTITUTKINTO
Knape Gustaf CITY & GUILDS/ NATIONAL CERTIFICATE IN ARBORICULTURE
Kniivilä Jukka AMMATTITUTKINTO
Knuts Martin AMMATTITUTKINTO
Knuutinen Mika AMMATTITUTKINTO
Kolomainen Niclas AMMATTITUTKINTO
Kontinen Toni AMMATTITUTKINTO
Koponen Teemu AMMATTITUTKINTO
Koskinen Jukka AMMATTITUTKINTO
Kosonen Kari AMMATTITUTKINTO
Kotilainen Strömberg Teja AMMATTITUTKINTO
Krivokapic Milutin AMMATTITUTKINTO
Kulppi Seppo AMMATTITUTKINTO
Kuokkanen Miia AMMATTITUTKINTO
Kurki Hanna LANTRA
Kvist Jouni AMMATTITUTKINTO
Kåla Tommi AMMATTITUTKINTO
Kärnä Taisto (Juhani) AMMATTITUTKINTO
Laakkonen Marjut FASTCO
Laaksonen Janne AMMATTITUTKINTO
Lahti Petri Ilari AMMATTITUTKINTO
Laitila Markku AMMATTITUTKINTO
Laitinen Petri AMMATTITUTKINTO
Larsson Martin AMMATTITUTKINTO
Launo Vesa AMMATTITUTKINTO
Laurikainen Päivi AMMATTITUTKINTO
Lehtola Kati AMMATTITUTKINTO
Lehtomäki Jaana AMMATTITUTKINTO
Lehtoranta Jarno AMMATTITUTKINTO
Leppälä Eeva AMMATTITUTKINTO
Liimatainen Ulla AMMATTITUTKINTO
Lilleberg Tomi AMMATTITUTKINTO
Lindgren Timo FASTCO
Lindsten Oskari AMMATTITUTKINTO
Liukkonen Jouni AMMATTITUTKINTO
Loijas Niina AMMATTITUTKINTO
Luntamo Jussi AMMATTITUTKINTO
Luomajoki Antti  AMMATTITUTKINTO
Marila Emilia AMMATTITUTKINTO
Mettovaara Jarmo AMMATTITUTKINTO
Mikkola Kim AMMATTITUTKINTO
Myllyselkä Nikke AMMATTITUTKINTO
Mäkelä Tapani FASTCO
Mäkinen Vesa AMMATTITUTKINTO
Männistö Aki FASTCO
Nevalainen Erik FASTCO
Niskanen Kalevi AMMATTITUTKINTO
Nissinen Jesse AMMATTITUTKINTO
Nordström Niko-Erik AMMATTITUTKINTO
Nylund Tom AMMATTITUTKINTO
Nyman Kirsi AMMATTITUTKINTO
Ogbazgy Haile Eyesus AMMATTITUTKINTO
Ojamies Kari AMMATTITUTKINTO
Ollila Irene AMMATTITUTKINTO
Ovaska Kari AMMATTITUTKINTO
Paasonen Viivi AMMATTITUTKINTO
Pajuniemi Mikko AMMATTITUTKINTO
Palmu Mika FASTCO
Palojärvi Juha AMMATTITUTKINTO
Parkatti Riku AMMATTITUTKINTO
Partanen Sinikka AMMATTITUTKINTO
Paulig Sanna AMMATTITUTKINTO
Peussa Taneli AMMATTITUTKINTO
Pohjola Joonas AMMATTITUTKINTO
Pulkkinen Timo AMMATTITUTKINTO
Pylkkänen Marika AMMATTITUTKINTO
Pyörälä Jori AMMATTITUTKINTO
Raitio Jeppe AMMATTITUTKINTO
Rantala Samuli AMMATTITUTKINTO
Rantanen Johannes AMMATTITUTKINTO
Riihimäki Juha AMMATTITUTKINTO
Rintala Teemu AMMATTITUTKINTO
Ritanoro Jouni AMMATTITUTKINTO
Rosti Katariina AMMATTITUTKINTO
Rutanen Matti AMMATTITUTKINTO
Räsänen Pekka AMMATTITUTKINTO
Saarinen Marko AMMATTITUTKINTO
Saarinen Teemu AMMATTITUTKINTO
Saarnio Anni AMMATTITUTKINTO
Salin Otto AMMATTITUTKINTO
Sallinen Harri FASTCO
Salminen Antti AMMATTITUTKINTO
Salo Ville AMMATTITUTKINTO
Salokoivu Heli AMMATTITUTKINTO
Saraste Jaana AMMATTITUTKINTO
Sarén Jouko AMMATTITUTKINTO
Savén Mika AMMATTITUTKINTO
Savioja Iiris AMMATTITUTKINTO
Selin Anni AMMATTITUTKINTO
Seppä Juha AMMATTITUTKINTO
Shnoro Päivi AMMATTITUTKINTO
Sibelius Peter AMMATTITUTKINTO
Siimes Esa AMMATTITUTKINTO
Silius Timo FASTCO
Sillanpää Ville AMMATTITUTKINTO
Sinervä Mika AMMATTITUTKINTO
Sivonen Pekka LANTRA
Soininen Arto AMMATTITUTKINTO
Sten Joonas AMMATTITUTKINTO
Still Tage AMMATTITUTKINTO
Storlöpare Janne AMMATTITUTKINTO
Suojama Katja AMMATTITUTKINTO
Suomi Petri AMMATTITUTKINTO
Suominen Ilkka AMMATTITUTKINTO
Suominen Jussi AMMATTITUTKINTO
Suoranta Teppo FASTCO
Suoranta Tuomas AMMATTITUTKINTO
Sutenius Maria AMMATTITUTKINTO
Särmäntö Pirjo-Liisa AMMATTITUTKINTO
Taavitsainen Jarno AMMATTITUTKINTO
Tammisto Aki AMMATTITUTKINTO
Tervala Joonas AMMATTITUTKINTO
Tikka Vilma FASTCO
Timgren Lauri AMMATTITUTKINTO
Toivanen Minna AMMATTITUTKINTO
Toura Tuomo AMMATTITUTKINTO
Tuhkanen Eeva-Maria AMMATTITUTKINTO
Turunen Tanja AMMATTITUTKINTO
Törnroos Jörgen AMMATTITUTKINTO
Uusi-Honko Mikko FASTCO
Vaaksio Juha AMMATTITUTKINTO
Vainionpää Mika AMMATTITUTKINTO
Valima Juuso AMMATTITUTKINTO
Valkama Markku LANTRA
Vento Taina FASTCO
Westerholm Juha AMMATTITUTKINTO
Virkki Antti AMMATTITUTKINTO
Virtanen Jari AMMATTITUTKINTO
Virtanen Jonna AMMATTITUTKINTO
Vuorilampi Heli AMMATTITUTKINTO
Väisänen Matti AMMATTITUTKINTO