Jäsenyys

Jäsenyys yhdistyksessä

Jäsenistömme koostuu arboristeista ja puunhoidosta kiinnostuneista viheralan ammattilaisista. Vuoden 2015 alussa jäseniä oli jo yli 250 ja määrä on tasaisessa kasvussa.

Yhdistykseen voi liittyä joko varsinaiseksi, opiskelija-, yritys- tai kannattajajäseneksi. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilöt, oikeuskelpoiset yhdistykset ja yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Yritysjäseneksi voidaan hyväksyä viher- ja/tai metsäalalla toimiva yritys, jonka työntekijöistä vähintään yksi on koulutukseltaan arboristi. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä viheralalla päätoimisesti opiskelevat henkilöt.

Yhdistyksen toimintaa ohjeistavat 11.12.2009 päivitetyt säännöt. Vuoden 2011 alussa käyttöön otettiin myös sääntöjen englanninkielinen versio.

Jäsenrekisterin ylläpidon periaatteet on esitetty yhdistyksen rekisteriselosteessa.


Yritysjäsenyyden ehdot ja edut

Yritysjäsenyyden ehdot
– Yritysjäseneksi voidaan hyväksyä viher- ja/tai metsäalalla toimiva yritys, jonka vakituisista työntekijöistä vähintään yksi on koulutukseltaan arboristi.
– Yritysjäsenen yhteiskuntavelvoitteet ovat kunnossa.
– Yritysjäsen noudattaa hyviä ammatillisia toimintatapoja sekä yhdistyksen linjaa.
– Yhdistyksen hallitus päättää yritysjäsenyydestä jätetyn hakemuksen perusteella.

Yritysjäsenyyden edut
– Näkyvyys yhdistyksen jäsenpostissa (ilmestyy neljä kertaa vuodessa).
– Yrityksen työntekijät voivat osallistua yhdistyksen koulutustilaisuuksiin jäsenhinnalla ja hankkia yhdistyksen tuotteita ja julkaisuja jäsenhintaan, kun osallistuminen tilaisuuksiin ja tuotehankinnat tapahtuvat yrityksen nimissä ja kustannuksella.
– Yhdistyksen verkkosivuilla olevaan jäsenyrityslistaan linkki yrityksen omille verkkosivuille.
– Yhdistys välittää puunhoitopalveluita kysyville asiakkaille vain jäsenyritystensä yhteystietoja.
– Yhdistyksen jäsenyrityslogon/-tarran käyttöoikeus yrityksen omassa materiaalissa ja markkinoinnissa.
– Jäsenyritysten yhteisilmoitus Viherympäristö-lehdessä kerran vuodessa (koko 1/1 sivu).
– Viherympäristöliitto ry:n kampanjaetuja muun muassa ammattijulkaisuista -20 % ja täydennyskoulutuksista -10 %.
– Yhdistyksen sähköinen jäsentiedote 10 kertaa vuodessa.
– Yksityisyrittäjän jäsenmaksuun sisältyy varsinaisen jäsenen jäsenedut, muun muassa jäsenposti neljä kertaa vuodessa.


Jäsenmaksut vuonna 2016

Jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenyysmuodon perusteella:
– varsinaiset jäsenet 28 €
– opiskelijajäsenet 17 €
– kannattajajäsenet 60 €
– yritysjäsenet 160 € (1 työntekijä), 260 € (2-9 työntekijää), 500 € (10 tai usempi työntekijä).


Jäsenposti

Yhdistys julkaisee jäsenpostin neljä kertaa vuodessa. Jäsenpostin lisäksi Yhdistys toimittaa tarvittaessa sähköisiä jäsentiedotteita. Jäsenpostissa ja -tiedotteissa kerrotaan yhdistyksen ja puunhoitoalan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Vuoden 2017 jäsenpostit ilmestyvät seuraavasti:

 • 1/2017, deadline 03.02.2017, ilmestyy vko 07
 • 2/2017, deadline 31.03.2017, ilmestyy vko 15
 • 3/2017, deadline 18.08.2017, ilmestyy vko 35
 • 4/2017, deadline 06.10.2017, ilmestyy vko 42
 • Jäsenpostin toimituskunta ottaa mielellään vastaan myös muita vinkkejä juttuaiheista. Ideat ja jutut voi toimittaa osoitteella tiedottaja @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi.

  Yhdistys pyrkii pitämään jäsenistön osoitetiedot ajan tasalla, jotta jäsenpostit ja -tiedotteet saavuttaisivat jokaisen ajallaan. Ilmoita siis sihteerille uudet yhteystietosi muuton yhteydessä osoitteella sihteeri @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi. Jäsenrekisteriä varten tarvitsemme seuraavat tiedot: nimi, katuosoite, postiosoite, puhelin sekä sähköpostiosoite.


  Jäsenhakemus

  HUOM! Jäsenhakemuslomakkeessa on vanhentunutta tietoa; Jäsenhakemus (varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja opiskelijajasenet) tai Yritysjäsenhakemus tulee toimittaa yhdistyksen rahastonhoitajalle, toisin kuin lomakkeessa lukee. Osoite on rahastonhoitaja @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi. Hakemuksen voi myös tulostaa, täyttää käsin, ja lähettää skannattuna sähköpostitse. On myös mahdollista lähettää hakemus postitse, jolloin hakemus lähetetään osoitteeseen:
  Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry
  c/o Viher-Tilit
  Ahvenruohontie 16
  49400 Hamina