Seminaarit

Yhdistyksen seminaarit 2018

23.11.2018 Puunhoidon seminaari, Verkatehdas Hämeenlinna.

Ohjelma ja lisätietoa tapahtumasta.
SPY Seminaariohjelma 23.11.2018.

Kiistat, vahingot ja laittomuudet – Matti Kiviniemi.
Puutapauksia – Juha Raisio & Matti Kiviniemi.
Puiden monet arvot – SPY.
Puiden monet arvot – SPY seminaarijulkaisu.
Puuvartisten kasvien käyttö huleveden hallinnassa – Outi Tahvonen.
Liito-oravan leviäminen ja huomiointi kaupunkiympäristön hoidossa ja suunnittelussa – Tuomas Lahti.
Valuing and Managing Ancient Trees – Vikki Bengtsson.


Yhdistyksen seminaarit 2017

21. puunhoidon seminaari
Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry järjestää 21. puunhoidon seminaarin ja ammattinäyttelyn
perjantaina 24.11.2017, Amiedun Taitotalolla (Valimotie 8, 00380 Helsinki).

Ohjelman ja lisätietoa tapahtumasta löydät täältä.

Ilmoittautuminen tiistaihin 14.11.2017 mennessä ensisijaisesti yhdistyksen verkkosivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella. Tarvittaessa voi ilmoittautua sähköpostitse rahastonhoitaja@suomenpuunhoidonyhdistys.fi tai puhelimitse 050 3311 976. Ilmoittautumiset ottaa vastaan Aino Arjas. Ilmoittautumislomake löytyy täältä. HUOM! Seminaariin osallistumisen perumisesta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peritään koko seminaarimaksu. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen jälki-ilmoittautuville seminaarin hinta on jäsenille 130€ ja ei-jäsenille 150€, opiskelijoille 75€. Sairastumisesta johtuvasta peruutuksesta ei peritä maksua, jos osallistujalla on esittää lääkärintodistus. Välittömästi seminaarin jälkeen järjestetään todistustenjakotilaisuus Hyrian & Livian valmistuville arboristeille. Seminaariyleisö on tervetullutta seuraamaan tilaisuutta. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.


Yhdistyksen seminaarit 2016

2016 puunhoidon seminaarin esitelmät
Puistopuiden puolesta – Lahottajasienitutkimuksia 30 vuotta
Invasive Insect and Disease Pests of North-America
Eteläinen hyönteislajisto vyöryy Suomeen – tulokkaita ja vieraslajeja
The Past, Present and Future of the International Society of Arboriculture
ISA Tree Risk Assessment Qualification

20. puunhoidon seminaari
Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry järjestää 20. puunhoidon seminaarin ja ammattinäyttelyn perjantaina 18.11.2016, Amiedun Taitotalolla (Valimotie 8, 00380
Helsinki). Tänä vuonna teemana on ”Puunhoidon globaalit haasteet”. Alan kansainvälisistä haasteista saadaan kattava katsaus, kun ISAn (International Society of Arboriculture) puheenjohtaja Michelle Mitchell tulee kertomaan ISAn toiminnasta ja suunnitelmista. Hän myös perehdyttää kuulijat katupuiden tauteihin ja tuholaisiin sekä pätevöittämisohjelmaan, jolla puunhoitajia koulutetaan puiden riskiarviointiin. Päivän aikana tutustutaan myös puiden lahoittajasienitutkimuksen 30-vuotiseen taipaleeseen ja Suomeen suuntaavaan eteläiseen hyönteislajistoon.

Seminaarin yhteydessä järjestetään lisäksi näyttely, jossa puunhoitoalan yritykset esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan. Seminaarin jälkeen järjestetään todistustenjakotilaisuus Hyrian valmistuville arboristeille. Seminaariyleisö on tervetullutta seuraamaan tilaisuutta.

Vieraspatogeeniseminaarin esitelmiä
Alla olevista linkeistä ladattavissa Hyvinkään vieraspatogeeniseminaarin esitelmiä.

Johanna Witzell – Jalojen lehtipuiden taudit eteläisessä Ruotsissa
Jarkko Hantula – Itäaasialaisten metsätaudinaiheuttajien aiheuttama riski eurooppalaisille puulajeille

Vieraspatogeeniseminaari
Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry järjestää seminaarin Hyvinkäällä, Hyriassa. Seminaarin aiheena on ajankohtaiset asiat kaupunkipuuston taudeista ja tuhoista. Seminaari pidetään 09.03.2016 klo 9.00-15.15. Tarkka osoite on Uudenmaankatu 249, 05840 Hyvinkää. Sijainti kartalla. Koulutuspaikkana on auditorio (aluekartassa B talo).
Lisätietoa ja seminaarin ohjelma.
Ilmottaudu tästä!


Yhdistyksen seminaarit 2015

2015 puunhoidon seminaarin esitelmät
Puiden parempi huominen – pelisäännöt tutuiksi
Rinnakkaiselon haasteet –Puiden juuret sekä infran ja rakennusten rakenteet
Case Pohjoisranta –Katupuiden kasvualustan vaihto
Hyvä rakennus-ja ylläpitotapa –Puiden istutuksen ja ylläpidon yleiset laatuvaatimukset
Toimintatavat kaupunkipuiden parhaaksi –Helsingin kaupunkipuulinjaus
Case Tokoinranta–Vaaralliset kasvitaudit puiden riesana

19. puunhoidon seminaari
Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry järjestää 19. puunhoidon seminaarin ja ammattinäyttelyn perjantaina 27.11.2015, Otaniemessä, Espoossa. Tänä vuonna teemana on ”Puiden parempi huominen – Pelisäännöt tutuiksi”. Teemaa käsitellään yleisten laatuvaatimusten ja puiden istutus- ja ylläpitotöiden haasteiden kannalta. Lisäksi käydään läpi mielenkiintoisia käytännön tapauksia katupuiden kasvualustan vaihdosta ja niitä riesaavista kasvitaudeista. Päivän aikana tutustutaan myös Helsingin kaupunkipuulinjaukseen ja päästään seuraamaan paneelikeskustelua puiden istutus- ja ylläpitotöiden valvonnasta.

Seminaarin yhteydessä järjestetään lisäksi näyttely, jossa puunhoitoalan yritykset esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan. Seminaarin jälkeen järjestetään todistustenjakotilaisuus Hyrian ja Livian valmistuville arboristeille. Seminaariyleisö on tervetullutta seuraamaan tilaisuutta.

Tutustu seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 12.11.2015 mennessä. Tulo-ohjeet seminaaripaikalle löydät tästä linkistä.


Yhdistyksen seminaarit 2014

2014 puunhoidon seminaarin esitelmät
Taimesta puuksi – kaupunkipuiden taimi- ja nuoruusvaiheen haasteita
Suomalainen puiden taimituotanto tänään
Nuorten puiden leikkaus Tanskassa – Tutkimustietoa käytännön tekijöille
Puiden rakenneleikkaus – Tilaajan haasteet
Rakenneleikkaus – Käytännön kokemuksia ja koettelemuksia
Kasvitaudit ja niiden hallinta taimistoilla ja puun nuoruusvaiheessa

18. puunhoidon seminaari
Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry järjestää 18. puunhoidon seminaarin ja ammattinäyttelyn perjantaina 28.11.2014 Espoossa, Dipolissa, Auditorio ja Käpyaula, Otakaari 24, 02150 Espoo.

Seminaarin ohjelma
Sijainti ja kulkuyhteydet


Yhdistyksen seminaarit 2013

17. puunhoidon seminaari
Puunhoidon seminaari 29.11.2013 Dipolissa
Perinteinen puunhoidon seminaari pidetään Espoossa Dipolissa 29.11.2013.
Ilmoittautuminen on alkanut, varaa paikkasi jo tänään!

Seminaarin ohjelma
Ajo-ohjeet Dipoliin

Lahottajasieni-workshop
Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry järjestää 12.9.2013 klo. 9.30- 16.00
Lahottajasieni- workshopin Hyvinkäällä, Hyriassa. Workshopin aiheena on syventävää tietoa kaupunkiympäristöjen lahottajista. Workshop on tarkoitettu jo hieman aiheeseen perehtyneille henkilöille, joilla on perusasiat hallussa. Workshopissa ei käydä läpi tutuimpia ja helpoimpia lajeja, eikä aiheen perusteita. Koulutukseen mahtuu mukaan 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ohjelma

Ajankohtaista kaupunkipuiden taudeista, tuholaisista ja tuhoista -miniseminaari 6.3.2013
Yhdistyksen järjestämä miniseminaari kokosi salintäydeltä väkeä Hyriaan. Kaikkiaan 90 kuulijaa pääsi perehtymään ajankohtaiseen tietoon puiden taudeista, tuholaisista ja tuhoista. Tarjolla oli tietoa muun muassa koivun kierrelehtitaudista, saarnensurmasta ja havupuiden tuholaiskuoriaisista. Tutustu ohjelmaan.


Yhdistyksen seminaarit 2012

Puunhoidon seminaari 29.11.2012 Dipolissa
Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n viime joulukuussa järjestämässä puunhoidon seminaarissa käsiteltiin puiden moninaisuutta käytön, fysiologian ja terveyden kannalta. Samalla puita tutkailtiin myös kaupunkilintujen elinympäristönä. Seminaari kokosi noin 150 kuulijaa.

Dosentti Kurt Fagerstedt Helsingin yliopiston biotieteiden laitokselta avasi seminaarin kertomalla puiden sopeutumisesta stressiin. Fagerstedt totesi muun muassa, että puut ovat sopeutuneet voimakkaassa valossa elämiseen, joten UVB-säteilyn lisääntyminen ei ole saanut aikaan suuria muutoksia puiden menestymisessä. Ylipäätään suomalaiset puut ovat erittäin hyvin sopeutuneet vallitseviin ilmasto-olosuhteisiin ja niissä nähdään harvoin vaurioita. Sen sijaan monet taudit ja ilmansaasteet voivat aiheuttaa ongelmia pitkäikäisille puille, varsinkin jos stressitekijä pääsee vaikuttamaan pitkään.

Maisema-arkkitehti Laura Yli-Jama Espoon kaupungilta kertoi puiden huomioimisesta kaupunkisuunnittelussa. Hän totesi, että kaupunkipuuston suunnittelu alkaa asemakaavoitusvaiheessa. Tällöin määritellään muun muassa säilytettävä puusto, istutettavat tontin osat ja tulevat katupuurivistöt. Tässä vaiheessa pitäisi varata riittävä kasvutila puuistutuksien latvukselle ja juuristolle. Kaavan määräyksillä on useita välillisiä vaikutuksia puustoon, joita ei välttämättä osata hahmottaa tai huomioida kunnolla kaavoitusvaiheessa. Yli-Jama totesi, että suunnittelussa ratkotaan aina myös rakentamisen ja ylläpidon haasteita ja ongelmia eikä ainoastaan kaupunkimaiseman visuaalista asua.

Toiminnanjohtaja Jukka Reinikainen Mustilan arboretumista esitteli Mustilan toimintatapoja kasvimateriaalin testaustyössä. Hän muistutti, että muualle päin maailmaa suuntautuvilla siemenkeruumatkoilla ei haeta aina uusia lajeja vaan jo käytössä olevien lajien parempia ja kestävämpiä kantoja. Laajemmassa mittakaavassa käytettävät uudet lajit ja lajikkeet pitäisi olla Suomessa aiemmin kokeiltuja ja hyväksi havaittuja, mielellään myös Suomesta löydettyjä. Arboretumien lisäksi tarvitaan innokkaita ja rohkeita tahoja kokeilemaan uusia lajeja. Muun muassa Mustilan taimimateriaalia on jaettu kasvatukseen yksittäisille kasviharrastajille ja kunnille ympäri maata. Reinikainen painotti, että eripuolilla olevan taimimateriaalin menestymistiedon jatkuva keruu varmistaa lajin kelpoisuuden laajemmin.

Ylitarkastaja Kari Nurmi Elintarviketurvallisuusvirastosta kertoi puuvartisten kasvien ajankohtaisista vaarallisista kasvintuhoojista. Hän totesi, että vaarallisten kasvintuhoojien leviämistä pyritään hillitsemään kansainvälisillä kasvinsuojelun sopimuksilla, standardeilla ja maakohtaisella lainsäädännöllä. EU-alueella on käytössä yhteinen karanteenikasvintuhoojien listaus, jossa on noin 300 erilaista hyönteistä, ankeroista, bakteeria, sientä, virusta ja viroidia. Tuhoojat on eritelty EU-alueella esiintymättömiin ja siellä rajoitetusti esiintyviin. Kun kasvintuhooja yleistyy ja sitä ei saada hävitettyä, se poistetaan karanteenilistalta. Tuhoojien yleistyttyä muualla EU:ssa meillä vielä pysyvästi esiintymätön karanteenikasvintuhooja voidaan poistaa listalta, jolloin sen leviäminen Suomeen voi helpottua.

Nurmen mukaan vaarallisten kasvitautien ja tuholaisten leviämisen estämiseksi onkin tärkeää, että kaikki maastossa työskentelevät viherammattilaiset opettelevat tunnistamaan vaaralliset kasvintuhoojat, pysyvät valppaina ja kertovat havainnoistaan Eviraan. Näin saadaan pahimmat tuhoojat pidettyä parhaiten kurissa.

Radiosta tuttu ornitologi ja luontoillan asiantuntija Juha Laaksonen kertoi seminaarin päätteeksi lintujen elämästä kaupunkiympäristössä. Hän totesi, että vihreät puisto- ja pihakeitaat keskellä kivikaupunkia ovat lintujen levähdyspaikkoja muuttomatkalla. Muutenkin kaupunkien ekologiset käytävät ovat tärkeitä, sillä linnut liikkuvat, pesivät ja ruokailevat niillä. Verkoston on oltava riittävän laaja ja yhdyskäytäviä oltava useita, jotta verkosto on toimiva. Yksittäiset vihreät laikut siellä täällä eivät riitä. Laaksonen muistutti, että puuvartiset kasvilajit tarjoavat erilaisia elinympäristöjä, siksi kaupunkipuistojen ja -metsien monilajisuus pitää saada kunniaan. Laaksonen totesikin, että lintumaailmassa puun ympärillä tapahtuu aina. Puu tarjoaa linnuille pesimä-, suoja- ja yöpymispaikkoja sekä hyönteisruokaa. Pesimisen varmistamiseksi on hyvä lisätä pönttöjä, jos uusien puiden ja pensaiden istuttaminen ei ole mahdollista. Jos aluskasvillisuutta on vähän, pesiminen on hankalaa. Silloin pesäpaikka voi tiukan paikan tullen löytyä vaikka parvekkeen kukkaruukusta.

Laajempi selostus seminaarin annista ilmestyy Viherympäristö-lehdessä kevään 2013 aikana. Lisätietoja ohjelmasta.


Yhdistyksen seminaarit 2011

Puunhoidon seminaari 2.12.2011
Yhdistyksen 15. seminaarissa kuultiin luentoja puiden fysiologiasta ja mekaniikasta. Puheenvuoroissa pohdittiin puiden hyvinvointiin vaikuttavia asioita. Seminaari kokosi Espooseen Dipolin auditorioon lähes 140 kuulijaa.

Päivän avausluennon piti dosentti Kurt Fagerstedt Helsingin yliopiston Biotieteiden laitokselta. Hän kävi läpi puiden fysiologisia ominaisuuksia sekä niiden erilaisia keinoja sopeutua stressiin. Fagerstedt muistutti, että puiden rungon kuorta ja juuristoa on syytä kohdella hellävaroin, sillä niillä on tärkeä rooli puun hyvinvoinnin ja sen elintoimintojen kannalta. Fagerstedt totesi myös, että puulle on kehittynyt monipuoliset keinot selviytyä erilaisista stressitekijöistä. Sieni- ja bakteeritauteja vastaan puu suojautuu muun muassa fenoliyhdisteillä, jotka estävät taudinaiheuttajien kasvua. Puilla on todettu olevan myös tiedotusjärjestelmä, jolla ne viestivät lähipuille tautitartunnasta. Ne erittävät ilmaan haihtuvia yhdisteitä, jotka käynnistävät naapuripuun puolustusreaktiot.

Seminaarin pääluennoitsija saksalainen puustatiikan konsultti ja puiden kuntoarvioija Erk Brudi kertoi puiden turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Yhtenä tekijänä ovat puun kasvupaikan tuuliolosuhteet ja latvuksen koko suhteessa tuulen voimakkuuteen. Brudin mukaan kaupungeissa pitää huomioida rakennusten väliin syntyvien tuulitunnelien vaikutus katupuuistutuksia suunniteltaessa. Tuulen voimakkuuden kasvaessa puulla pitää olla käytettävissä riittävästi tiivistä ja raskasta kasvualustaa, johon se voi ankkuroida juurensa pysyäkseen pystyssä. Liian pieni tai kevyt kasvualusta lisäävät puun kaatumisriskiä kovassa tuulessa. Brudi totesi myös, että iso latvus selviää tuulen riepotuksesta, jos se on mahdollisimman ehjä ja oksat ovat taipuisia. Silloin tuuli ei pääse tunkeutumaan latvuksen sisään vaan ohjautuu sen yli. Brudi muistutti myös, että tutkimusten mukaan puu todennäköisesti kaatuu seuraavassa myrskyssä, jos sen juuristo on katkaistu yhdeltä puolelta 1,5 metrin päästä rungosta. Puun ei tarvitse tyveltä kallistua tuulen vaikutuksesta kuin 2,5 astetta, kun se lähtee kaatumaan itsestään. Puu pettääkin aina painon puolelta. Brudi totesi, että tuulensuunnasta riippumatta puut liikkuvat eri suuntiin, joten heiluessaan edestakaisin puu voi kaatua myös vasten tuulta, jos juuret pettävät siltä puolen.

Tampereen kaupunginpuutarhuri Timo Koski kertoi näkökulmia puiden hoitotöiden tilaamiseen. Hän totesi, että kaupunkipuut sisällytetään harvoin kaupunkien strategiasuunnitteluun, vaikka ne ovat perintöä, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Puuasiantuntijat pääsevät harvoin osallistumaan kaavoitukseen tai alueiden suunnitteluun, vaikka puut ovatkin kaupunkiympäristössä keskeisessä roolissa. Kaavoituksessa pitäisikin entistä paremmin huomioida sekä olemassa olevan hyvän puuston säilyttäminen elinvoimaisena tiivistyvässä kaupunkirakenteessa että uusien puuistutusten riittävät kasvutilat niin maan alla kuin päällä. Kosken mukaan kuntien puuomaisuuden hallinta asianmukaisesti edellyttäisi hyviä ja ajan tasalla olevia tietoja puiden kunnosta sekä pidempiaikaista suunnitelmaa hoitotöiden toteuttamiseksi. Tämän lisäksi puunhoidon asiantuntijoiden pitäisi olla aktiivisesti mukana kaikissa vaiheissa, joissa käsitellään puuomaisuuden hallintaa.

Dosentti Sari Timonen Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitokselta kertoi juuristosienten vaikutuksesta puun terveyteen. Puiden ravinteiden otto tapahtuu pääasiallisesti sienirihmaston kautta. Sienirihmastot voivat sitoa myös kasvualustassa olevia saasteita ja raskasmetalleja estäen niiden päätymistä kasveihin. Timonen totesi, että Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa on käytetty sienirihmastoymppejä hyödyksi muun muassa kaupunkipuiden istutusten yhteydessä. Niiden on todettu vähentävän istutusstressiä, jolloin vastaistutetut puuntaimet lähtevät nopeammin kasvuun.

Seminaaripäivän luennoitsijat (Kuvat Hanna Tajakka)

Erk Brudi

Erk Brudi

Kurt Fagersted

Kurt Fagersted

Timo Koski

Timo Koski

Sari Timonen

Sari Timonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muita seminaarin tunnelmia (Kuvat Hanna Tajakka)

Antti Erolalle luovutetiin kultainen kypärä.

Antti Erolalle luovutetiin kultainen kypärä.

Näyttelytunnelmia.

Näyttelytunnelmia.

Livian arboristikurssi valmistui.

Livian arboristikurssi valmistui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puunhoidon miniseminaari 26.5.2011

SPY:n 15-vuotisjuhlavuoden merkeissä järjestetty puiden kuntokartoitusseminaarissa käytiin läpi rakenteellisten vikojen aiheuttamien riskien arviointia muun muassa SIA-menetelmällä. Miniseminaarissa käytiin läpi myös kuntoarvioinneissa käytettäviä laitteita, kuten mikroporia, ultraäänilaitteita, lämpökameraa ja maatutkaa. Miniseminaarin luennoitsija Harold Schoenmakers totesi kuitenkin, ettei mikään käytössä oleva tekninen menetelmä korvaa puunhoidon ammattilaisen silmävaraisiin ja ammattikokemukseen perustuvaa havainnointia. Siksi lopullinen kuntoarviointi edellyttääkin aina teknisten menetelmien avulla saatujen tulosten soveltamista ja tulkitsemista hyödyntäen puusta ja sen kasvupaikalta kerättyä silmämääräistä havaintoainesta. Harold Schoenmakers on kokenut puunhoitoalan kouluttaja Hollannista, jossa hän on opettanut useita ETT-kursseja yhteistyössä IPC Groene Ruimte -koulutuskeskuksen kanssa. Seminaari pidettiin Ammattiopisto Livian maaseutuoppilaitoksessa Piikkiössä.


Yhdistyksen seminaarit 2010

Puunhoidon seminaari 3.12.2010
Suomen Puunhoidon yhdistys SPY ry:n järjestämä perinteinen puunhoidon seminaari kokosi Vantaalle Tiedekeskus Heurekaan jälleen ennätysyleisön. Yhdistyksen neljättätoista seminaaria oli kuuntelemassa 215 osallistujaa. Päivän otsikkona oli Luonnon monimuotoisuus puistopuiden ja taajamametsien hoidossa. Päivän aikana pohdittiin, mitä monimuotoisuudella tarkoitetaan taajamaympäristössä ja miten monimuotoisuutta voidaan ylläpitää puistometsien hoitotöissä. Tutustuttiin myös Helsingin kaupungin kokemuksiin ja käytäntöihin puistopuiden hoidon kehittämisestä monimuotoisempaan suuntaan. Puheenvuoroissa todettiin myös, että suunnittelupöydän ääressä tehtävät päätökset vaikuttavat erityisesti kaupunkiympäristön puuston monimuotoisuuteen. Mielenkiintoiset puheenvuorot kuultiin lisäksi puiden ja taajametsien tarjoamista ekosysteemipalveluista ja lepakoiden elinympäristöistä. Seminaari oli osa LUMO2010-teemavuotta. Seminaarin ohjelman löydät tästä linkistä.

Seminaarin huomionosoitusten yhteydessä yhdistyksen puheenjohtaja luovutti ensimmäisen SPY-kaatorautapalkinnon eli SPY-vänkärin yhdistyksen tiedottajalle Hanna Tajakalle kiitoksena erityisen huomattavasta työstä yhdistyksen hyväksi. SPY-kaatorauta on käsintaottu 50 senttimetriä pitkä rauta. Vänkäriin on kiinnitetty metallilaatta, johon on kaiverrettu yhdistyksen nimi ja kaatoraudan numero.

Seminaarin yhteydessä järjestettiin pienimuotoinen näyttely Heurekan aulan näyttelytilassa. Yritykset esittelivät puunhoidon työvälineitä ja muita tuotteita. Esittelijöinä olivat Arboristipalvelu Erola, Forestum Oy, Havator Oy ja Puiden Hoito TS-ympäristöpalvelu Ky.

Seminaarin jälkeen vietettiin yhdistyksen pikkujouluja keilailun merkeissä Ruusulan keilahallilla Töölössä. Käytössä oli viisi keilarataa ja keilaajia oli nelisenkymmentä.