Strategia

SPY:n Strategia 2017-2021

SPY:n perustehtävä eli missio on:
Lisäämme tietoisuutta puiden merkityksestä ympäristön viihtyisyydelle, terveellisyydelle ja monimuotoisuudelle. Toimimme asiantuntevan puunhoidon edistäjänä. Edistämme puunhoidon ammattilaisten osaamisen kehittymistä.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot.

Tällainen SPY on vuonna 2021
Olemme tunnettu, luotettu ja arvostettu puunhoidon alan asiantuntija, jonka ammattiosaamista hyödynnetään ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Edistämme aktiivisesti tietoisuutta puiden merkityksestä ympäristön laadulle, terveellisyydelle ja viihtyisyydelle, minkä ansiosta ammattimainen puunhoito on kiinteä osa ympäristön kunnossapitoa ja puiden tarpeet huomioidaan jo alueiden suunnitteluvaiheessa.

Näiden asioiden eteen teemme töitä eli strategiset tavoitteemme 2017-2021