Startsida

Välkommen till Finlands Trädvårdsförenings webbsidor!

Finlands Trädvårdsförening r.f. är en ideell förening, som grundades 1996 med syfte att främja trädvård i byggd miljö.

På grund av omfattande och ständig pågående internationell forskning har åsikterna om trädvården ändrats betydligt sedan början av 1980-talet. Den moderna trädvården innebär att man tar i beaktande trädets biologiska egenskaper. Ny kunskap har framkallat nya begrepp, terminologi, verktyg, apparater, material och fackförbund. Genom yrkesutbildning har den engelska yrkesbenämningen ”arborist” (trädvårdare) blivit befäst även hos oss. Sedan år 2000 har arborister blivit utexaminerad från Hyria Education i Hyvinge och Yrkesinstitut Livia i S:t Karins.

Föreningens huvuduppgift är att ge information om rätta arbetsmetoder och – vanor, samt att göra trädvårdsbranschen känd, genom att:

Vi samarbetar med andra organisationer inom grönbranschen både i Finland och utomlands. Föreningen är medlem i EAC (European Arboricultural Council), den sameuropeiska trädvårdsorganisationen och i Grönmiljöförbundet r.f., den inhemska centralorganisationen inom grönbranschen. Dessutom är föreningen medlemsorganisation i ISA (The International Society of Arboriculture), det internationella trädvårdssällskapet.

Du är hjärtlig välkommen att delta i vår verksamhet!

Ytterligare information om medlemskapet.

Hitta oss på Facebook!