Kontakt

Postadress

Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry
PL 76
00251 HELSINKI

Styrelseledamöter i 2017

Ordförande
Föreningens representant vid VYL
Tuomas Helenius
tel. 045 266 1593
puheenjohtaja @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi

Vice Ordförande
Tomi Kivikorpi
tel. 044 067 0022
varapuheenjohtaja @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi

Sekreterare
Eeva-Maria Tuhkanen
tel. 0400 908 662
sihteeri @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi

Sami Kiema, tel. 050 573 4719

Henri Enroos tel. 045 230 6802

Jarno Lehtoranta tel. 040 738 0465

Niina Loijas tel. 040 830 8333

Tapani Mäkelä tel. 0400 462 404

Juha Riihimäki tel. 040 183 2080

Andra ansvariga personer utanför styrelsen

Aki Männistö (internationella relationer, European Arboricultural Council (EAC))
tel. 040 587 7098

Marika Pylkkänen (internationella relationer, International Society of Arboriculture (ISA))
tel. 040 561 3359

Kassör
Jonas Sten
tel. 040 522 3324
rahastonhoitaja @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi

Medlemspost
Emmi Apiainen
tel. 040 761 1996
tiedotus @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi

Föreningens ersättande representant vid VYL
Redaktionsmedlem på Viherympäristö
Terho Marttila
tel. 044 058 8935

Webbmaster
Ilkka Suominen
tel. 050 487 6695
tiedotus @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi

Om du vill ge återkoppling eller lämna förslag varken på förbättringar av vår verksamhet eller på anordning av evenemang, du är välkommen att kontakta styrelseledamöter eller andra ansvariga personer!