Kontakt

Postadress

Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry
c/o Tmi Viher-Tilit
Ahvenruohontie 16
FIN – 49400 Hamina

Styrelseledamöter i 2018

Ordförande
Föreningens representant vid VYL
Eeva-Maria Tuhkanen
tel. 0400 908 662
puheenjohtaja @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi

Vice Ordförande
Tapani Mäkelä
tel. 0400 462 404
varapuheenjohtaja @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi

Sekreterare

tel.
sihteeri @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi

Kim Mikkola

Juuso Valima

Arto Soininen

Niina Loijas tel. 040 830 8333

Anu Hiiterä

Juha Riihimäki tel. 040 183 2080

Andra ansvariga personer utanför styrelsen

Aki Männistö (internationella relationer, European Arboricultural Council (EAC))
tel. 040 587 7098

Marika Pylkkänen (internationella relationer, International Society of Arboriculture (ISA))
tel. 040 561 3359

Kassör
Ilona Viira
tel. 0400 505 149
rahastonhoitaja @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi

Medlemspost
Emmi Apiainen
tel. 040 761 1996
tiedotus @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi

Föreningens ersättande representant vid VYL
Redaktionsmedlem på Viherympäristö
Johanna Häkkinen
tel.

 

Om du vill ge återkoppling eller lämna förslag varken på förbättringar av vår verksamhet eller på anordning av evenemang, du är välkommen att kontakta styrelseledamöter eller andra ansvariga personer!