Medlemskap

Medlemskap i Finlands Trädvårdsförening

För det mesta är våra medlemmar arborister eller andra fackfolk inom grönbranschen, som är intresserade av trädvård. I början av året 2015 hade vi litet över 250 medlemmar och antalet ökar ständigt.

Föreningen erbjuder fyra olika typer av medlemskap; fullvärdigt medlemskap, företagsmedlemskap, understödande medlemskap och studerandemedlemskap. Som fullvärdig medlem kan antas en fysisk eller juridisk person som godkänner föreningens syfte. Företagsmedlemskap kan medges till ett företag, som verkar inom grönbranschen eller skogsbruk, och sysselsätter ständigt åtminstone en certifierad arborist. Som understödande medlem kan antas en fysisk eller juridisk person som godkänner föreningens syfte. Slutligen, studerandemedlemskap kan medges till fulltidsstudenter inom grönbranschen.

Föreningens stadgar har uppdaterats den 11 december 2009 och översatts till engelska i 2011.

Principer för underhållning av föreningens medlemsregister är presenterade i registerbeskrivningen.


Företagsmedlemskapets villkor och förmåner

Företagsmedlemskapets villkor

– Företagsmedlemskap kan medges till ett företag, som verkar inom grönbranschen eller skogsbruk, och sysselsätter ständigt åtminstone en certifierad arborist.
– Företagsmedlem bör uppfylla sina samhälleliga förpliktelser.
– Företagsmedlem bör hålla sig till korrekta, professionella arbetsmetoder och föreningens linje.
– Föreningens styrelse beslutar om företagsmedlemskapet efter behandling av ansökan.

Företagsmedlemskapets förmåner

– Företagsmedlem uppnår synlighet i föreningens medlemsbrev som utges fyra gånger per år.
– Företagsmedlems anställda kan delta i föreningens seminarier och köpa föreningens produkter och publikationer till medlemspris, förutsatt att både inträde och inköp betalas av företaget och i företagets namn.
– Länken till företagets egna webbsidor är listad under rubriken ”Företagsmedlemmar” på föreningens webbsidor.
– Endast företagsmedlemmarnas kontaktinformation är förmedlad åt kunder, som frågar föreningen efter trädvårdstjänster.
– Företagsmedlemmar kan använda föreningens ”Företagsmedlem”-logotyp eller – klistermärke i sitt eget material och marknadsföring.
– En gemensam helsidig annons för alla företagsmedlemmar i tidskriften Viherympäristö en gång per år.
– Tillgång till Grönmiljöförbundets rabatter, t.ex. -20 % på yrkespublikationer och -10 % på tilläggsutbildning.
– Föreningens elektronisk medlemsmeddelande, som distribueras så ofta som den behövs.
– I företagsmedlemmens avgift ingår den fulvärdiga medlemmens förmåner, bl.a. föreningens medlemsbrev, som utges fyra gånger per år.


Medlemsavgifter i året 2015

Avgiftens storlek beror på medlemskapstypen:

– fullvärdig medlem 28 €
– understödande medlem 60 €
– studerande medlem 17 €
– företagsmedlem 160 € (1 anställd), 260 € (2 – 9 anställda), 500 € (10 anställda eller mer)


Medlemspost

Att informera medlemmar om både föreningens och trädvårdsbranschens aktuella ärenden och händelser, utger föreningen ett medlemsbrev fyra gånger per år, och elektroniska medlemsmeddelanden så ofta som den behövs.

I 2015 utges medlemsbrev såsom följer:

nummer 1/2015 under veckan 08 (deadline för materialet: den 6 februari)
nummer 2/2015 under veckan 17 (deadline för materialet: den 10 april)
nummer 3/2015 under veckan 35 (deadline för materialet: den 14 augusti)
nummer 4/2015 under veckan 43 (deadline för materialet: den 9 oktober)

Redaktionen välkomnar artiklar och idéer för artikeltema på adressen: tiedottaja @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi.

För att alla medlemmar skulle kunna motta medlemsbrev och – meddelanden i tid, måste föreningens medlemsregister hållas uppdaterad. Var vänlig och anmäla din nya kontaktinformation i fall den ändras. För medlemsregistren behöver vi ditt fullständiga namn, gatuadress, postnummer, telefonnummer och e-postadress.


Medlemskapsansökan

Om du ansöker fullvärdiga medlemskapet, understödande medlemskapet eller studerandemedlemskapet, sänd ansökan till föreningens sekreterare på adressen: sihteeri @ suomenpuunhoidonyhdistys.fi.

Om du ansöker företagsmedlemskapet, sänd en undertecknad ansökan till föreningens postadress:

Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry
c/o Viher-Tilit
Ahvenruohontie 16
49400 Hamina