Arboristi

Arboristin eli puunhoitajan työnkuvaan kuuluvat kaikki työvaiheet puun elämänkaaren aikana. Arboristi työskentelee pääasiassa rakennetun ympäristön puuston parissa.

Osaamiseen kuuluu

 • Nuorten puiden rakenneleikkuu
 • Varttuneiden ja vanhojen puiden hoitoleikkuut
 • Puiden poistot suorakaatoina tai erikoistekniikoilla kuten kiipeillen ja nostokorista
 • Istuttaminen, istutussuunnitelmat ja lajisuositukset
 • Kasvualustatyöt
 • Latvustuennat
 • Vanhojen puiden hoito
 • Pensaiden leikkuu ja hoito
 • Kuntoarviot ja niihin perustuvat hoitosuunnitelmat

Suuntautumisesta riippuen arboristin palveluihin kuuluu myös

 • Rakennetun ympäristön puiden arvonmääritys
 • Taajamametsien hoito
 • Tonttihakkuut
 • Kantojyrsintä
 • Oksien ja runkojen poisvienti
 • Polttopuiden teko, oksien haketus
 • Muut viherrakentamiseen ja viheralueiden hoitoon liittyvät työt

Suomessa asuvat arboristin ammattitutkinnon tai vastaavan aiemman tutkinnon (Fastco, Lantra) suorittaneet löydät arboristirekisteristä.

Suomessa arboristin ammattitutkintoon valmentavaa koulutusta antavat Hyria Koulutus Oy Hyvinkäällä, Ammattiopisto Livia Kaarinassa ja Koulutuskeskus Sedu Ähtärissä. Arboristin ammattitutkinto on osa Puutarha-alan ammattitutkintoa 1.1.2019 alkaen.