Strategia

SPY:n Strategia

SPY:n perustehtävä eli missio on

Lisäämme tietoisuutta puiden merkityksestä ympäristön viihtyisyydelle, terveellisyydelle ja monimuotoisuudelle. Toimimme asiantuntevan puunhoidon edistäjänä. Edistämme puunhoidon ammattilaisten osaamisen kehittymistä.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot

 • Työskentelemme ympäristön terveellisyyden, kestävyyden, turvallisuuden ja viihtyisyyden hyväksi
 • Edistämme ammattikunnan jatkuvaa kehittymistä ja työhyvinvointia
 • Toimimme vastuullisesti, turvallisesti ja asiakaslähtöisesti

Tällainen SPY on

Olemme tunnettu, luotettu ja arvostettu puunhoidon alan asiantuntija, jonka ammattiosaamista hyödynnetään ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Edistämme aktiivisesti tietoisuutta puiden merkityksestä ympäristön laadulle, terveellisyydelle ja viihtyisyydelle, minkä ansiosta ammattimainen puunhoito on kiinteä osa ympäristön kunnossapitoa ja puiden tarpeet huomioidaan jo alueiden suunnitteluvaiheessa.

Näiden asioiden eteen teemme töitä eli strategiset tavoitteemme

 • Tuottamaamme tietoa hyödynnetään ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa täysipainoisesti
 • Puunhoidon ammattilaisten asiantuntemus on vahvaa, arvostettua ja kysyttyä
 • Tuomme käytäntöön alan uusinta tietoa laadukkain seminaarein, koulutuksin ja julkaisuin
 • Edistämme alan tunnettavuutta aktiivisesti some-kanavilla ja osallistumalla ympäristöä sekä ihmisten ja luonnon hyvinvointia käsittelevään keskusteluun
 • Yhteistyö viheralan toimijoiden kanssa on monipuolista ja tähtää kestävään ympäristörakentamiseen
 • Yhteistyö tutkimuksen kanssa on vahvaa ja tuottaa viheralan suunnittelua ja päätöksentekoa tukevaa tietoa
 • Jäsenistö kasvaa tasaisesti
 • Valtaosa puunhoitoalalla ammattimaisesti toimivista yrityksistä on yritysjäseninämme